zakonycr.eu

 

SDĚLENÍ O ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI

Plnou moc lze odvolat. Odvolání plné moci se řídí Občanským zákoníkem. Oznámení o odvolání plné moci zástupci se mimo jiné oznamuje i z praktického hlediska správci daně.

 

Sdělení o odvolání plné moci
(§33b dle "Občanského zákoníku"")
 
 
Jméno - Firma: ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:             ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
                                                                       Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                       Č.j. ..................................................................
 
                                                                      
Vážení,
sděluji Vám, že udělenou plnou moc panu .............................., den narození ........................., trvale bytem na adrese ............................................ tímto odvolávám v plném rozsahu. V dalším daňovém řízení, ode dne ........ budu jednat samostatně.
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ...........................................
                                                                                              podpis + razítko
 
 
Příloha:            Odvolání zmocnění

 


Vloženo:13.04.2010  
http://www.zakonycr.eu