zakonycr.eu

 

ROZHODNUTÍ O USTAVENÍ PROVĚRKOVÉ KOMISE

Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise

 

Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise
 
 
Dnešním dnem ………………… vstupuje v platnost následující složení prověrkové komise
 
Tímto rozhodnutím
u s t a v u j i
prověrkovou komisi v tomto složení:
 
 
 
1)   Předseda komise:                     ……………………………………..……………………………………..
 
2)   Tajemník komise:                     ……………………………………..……………………………………..
 
3)   Členové komise:                                   ……………………………………..……………………………………..
 
 
 
 
Datum a místo:                         ……………………………………..
 
 
Podpis:                                    ……………………………………..

 


Vloženo:13.04.2010  
http://www.zakonycr.eu