zakonycr.eu

 

ROZHODNUTÍ O USTAVENÍ LIKVIDAČNÍ KOMISE

Rozhodnutí o ustavení likvidační komise

 

Rozhodnutí o ustavení likvidační komise
 
 
S účinností od ………… a v návaznosti na obecně platné zákonné předpisy souvislé s vyřazováním majetku vchází v platnost tato směrnice o ustavení likvidační komise.
 
 
K zabezpečení činnosti v oblasti vyřazování investičního majetku je
u s t a v e n a
likvidační komise v tomto složení:
 
 
1)   Předseda komise:                    ……………………………………………
 
2)   Tajemník komise:                     ……………………………………………
 
3)   Členové komise:                                  ……………………………………………
 
       ……………………………………………
 
       ……………………………………………
 
       ……………………………………………
 
 
 
Datum a místo:                        ………………………………
 
 
Podpis:                                               ………………………………

 


Vloženo:13.04.2010  
http://www.zakonycr.eu