zakonycr.eu

 

ROZHODNUTÍ O USTAVENÍ KOMISE PRO NÁHRADY ŠKOD

Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod

 

Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod
 
 
Dnešním dnem ………………… vstupuje v platnost následující složení komise pro náhradu škod.
 
Tímto rozhodnutím
u s t a v u j i
komisi pro náhradu škod v tomto složení:
 
 
 
1)   Předseda komise:                    ……………………………………..………
 
2)   Tajemník komise:                     ……………………………………..………
 
3)   Členové komise:                                  ……………………………………..………
 
 
 
 
Datum a místo:                        ……………………………………..
 
 
Podpis:                                               ……………………………………..

 


Vloženo:13.04.2010  
http://www.zakonycr.eu