zakonycr.eu

 

OZNÁMENÍ ZDAŇOVÁNÍ NÁJMU JINÉMU PLÁTCI

Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň. Plátce je povinen oznámit správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy uplatňování daně u tohoto nájmu.

 

Oznámení zdaňování nájmu jinému plátci
(§ 56 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
 
 
Jméno - Firma   ...........................................
Ulice:               ...........................................
Město:              ...........................................
PSČ:                ...........................................
Banka:             ...........................................
Účet č.:                        ...........................................
IČ:                    ...........................................
DIČ:                 ...........................................
 
 
Finančnímu úřadu v ...........................................
                                                                       .......................................................... oddělení
                                                                       ........................................................................
                                                                       ..............................
 
                                                                       V ........................................, dne .....................
 
                                                                      
Vážení,
představenstvo naší společnosti rozhodlo, že u nájmu nebytových prostor bude uplatňovat daň, jestliže se bude jednat o nájem jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností.
 
Nájemní smlouvy budou upraveny dodatkem k původním smlouvám ke dni ……………………. O této změně Vás předem informujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.
 
V úctě
 
                                                                                                          …………………………
                                                                                                          podpis poplatníka

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu