zakonycr.eu

 

PROJEVENÍ OPĚTOVNÉHO ZÁJMU AUTORA K UŽITÍ DÍLA PO PŘEDCHOZÍM ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY Z DŮVODU ZMĚNY PŘESVĚDČENÍ

Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 opětovný zájem o užití díla, je povinen přednostně nabídnout licenci nabyvateli, a to za podmínek srovnatelných s podmínkami původně sjednanými.

 

Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu změny přesvědčení
 
 
 
Vydavatel:                  …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                            …………..…………..…………..
sídlem:                                   …………..…………..…………..
zastoupená:                            …………..…………..…………..
 
 
 
 
Pan:                                        …………..…………..…………..
narozen:                       …………..…………..…………..
bytem:                                     …………..…………..…………..
                                    (dále jen "autor")
 
 
 
Já, autor dle § 54 odstavce 3) autorského zákona tímto oznamuji projevení opětovného zájmu k užití díla po odstoupení od licenční smlouvy z důvodu změny přesvědčení.
 
Vzhledem k tomu, že došlo zásadním změnám ve skutečnostech ovlivňujících mé autorské postoje a přesvědčení o použití díla ……………………………………, zasílám vám tuto nabídku k užití díla.
 
Toto činím ve smyslu autorského zákona a protože jsem měl již dříve s vámi uzavřenou platnou licenční smlouvu, nabízím vám toto přednostně za podmínek již dříve sjednaných.
 
Na základě výše uvedeného žádám o odpověď do …….. dnů, abych mohl v případě vašeho nezájmu dílo nabídnout jinému vydavateli. Děkuji.
 
V úctě
           
 
Datum a místo:                                   …………………………………………
 
 
Podpis:                                   …………………………………………

 


Vloženo:12.04.2010  
http://www.zakonycr.eu