Reklama


 

Reklama


 

Odkazy a informace na zakonycr.eu


QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,přebírán,písemností,generální,časově omezená - www.zakonycr.eu

Plná moc k přebírání písemností - generální časově omezená

Plná moc může být časově omezená nebo neomezená. Plnou moc zmocněnec podepíše s tím, že ji přijímá. Udělení plné moci zmocněnci pro doručování podléhá oznamovací povinnosti. Podává se příslušnému správci daně. § 17 Doručování (1) Správce daně doruču
Plná moc k přebírání písemností - generální časově omezená (§17 odstavec 7 dle zákona O správě daní a poplatků)     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:          &nb .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,přebírání,písemností,generální neomezená - www.zakonycr.eu

Plná moc k přebírání písemností - generální neomezená

Plná moc může být časově omezená nebo neomezená. Plnou moc zmocněnec podepíše s tím, že ji přijímá. Udělení plné moci zmocněnci pro doručování podléhá oznamovací povinnosti. Podává se příslušnému správci daně. § 17 Doručování (1) Správce daně doruču
Plná moc k přebírání písemností - generální neomezená (§17 odstavec 7 dle zákona O správě daní a poplatků)     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:          &nb .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,jeden,úkon - www.zakonycr.eu

Plná moc pro jeden úkon

V řízení se může daňový subjekt nechat zastoupit. Plná moc může být pro jeden úkon (vyprší splněním úkolu), generální (odvolává se) nebo pročasový úsek (vyprší uplynutím doby). § 10 Zastupování (1) Za fyzické osoby, které nemohou před správcem daně
Plná moc pro jeden úkon (§10 dle zákona O správě daní a poplatků)     Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese …………………………………… .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,předložen,zpracován,daňového přiznání,prodloužen,lhůt,advokát - www.zakonycr.eu

Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem

V řízení se může daňový subjekt nechat zastoupit. Plná moc může být pro jeden úkon (vyprší splněním úkolu), generální (odvolává se) nebo pročasový úsek (vyprší uplynutím doby). Pro předložení daňového přiznání v prodloužené lhůtě se toto oznamuje nejpozd
Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě advokátem (§40 odst. 3 dle zákona "O správě daní a poplatků")     Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese …………… .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,předložen,zpracován,daňového přiznání,prodloužen,daňovým poradcem - www.zakonycr.eu

Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem

V řízení se může daňový subjekt nechat zastoupit. Plná moc může být pro jeden úkon (vyprší splněním úkolu), generální (odvolává se) nebo pročasový úsek (vyprší uplynutím doby). Pro předložení daňového přiznání v prodloužené lhůtě se toto oznamuje nejpozd
Plná moc pro předložení a zpracování daňového přiznání v prodloužené lhůtě daňovým poradcem (§40 odst. 3 dle zákona "O správě daní a poplatků")     Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese …………& .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Plná moc,univerzální - www.zakonycr.eu

Plná moc univerzální

Plná moc k zastupování se v tomto rozsahu uděluje zástupci pro všechny úkony v daňovém řízení (advokát, daňový poradce). Plná moc se pro ukončení odvolává. § 10 Zastupování (1) Za fyzické osoby, které nemohou před správcem daně jednat samostatně pro
Plná moc univerzální (§10 odst. 3 dle zákona O správě daní a poplatků)     Já, níže podepsaný ………………….., naroz.. …………………..………, trvale bytem na adrese …………………………………… .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Potvrzen,telegraf,podání - www.zakonycr.eu

Potvrzení telegrafického podání

Podání učiněné telegraficky či za použití jiných přenosových technik musí být do tří dnů po odeslání opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Má-li takové podání všechny ostatní předepsané náležitosti, může být nedostatek vlastnoručního podpisu odstraně
Potvrzení telegrafického podání (§21 odst. 5 dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:       &nbs .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Reklamac,postup,správce daně - www.zakonycr.eu

Reklamace postupu správce daně

V tomto případě se jedná o reklamaci nečinnosti při vystavení náhradního dokladu o registraci daně. Reklamovat - namítat lze jakýkoliv postup správce daně, proti kterému lze uplatnit námitku. § 53 Reklamace Proti postupu správce daně při placení a ev
Reklamace postupu správce daně (§53 dle zákona O správě daní a poplatků)     Jméno - Firma: ........................................... Ulice:               ........................................... Město:             ............................. .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Rozhodnut,ustaven,komise,náhrady škod - www.zakonycr.eu

Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod

Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod
Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod     Dnešním dnem ………………… vstupuje v platnost následující složení komise pro náhradu škod.   Tímto rozhodnutím u s t a v u j i komisi pro náhradu škod v tomto složení:       1)   Předseda komise:           .....

 

 

QR (http://QRColor.cz) - Rozhodnut,ustavení,likvidační,komise - www.zakonycr.eu

Rozhodnutí o ustavení likvidační komise

Rozhodnutí o ustavení likvidační komise
Rozhodnutí o ustavení likvidační komise     S účinností od ………… a v návaznosti na obecně platné zákonné předpisy souvislé s vyřazováním majetku vchází v platnost tato směrnice o ustavení likvidační komise.     K zabezpečení činnosti v oblasti vyřazování investičního majetku je u s t a v e n a likvidační komise v tomto složení:     .....

 

 

[112]   |  zakonycr.eu | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 

QR (http://qrlogo.eu) -  - www.zakonycr.eu